english - englishsvenska - swedish

Actueel


In Actueel:

- Vroege vogels - gezoem in de hoofdstad
- Frankrijk gaat nee zeggen tegen verlenging glyfosaat / Round-Up
- Vlinderstichting reageert verontwaardigt over oproep LTO-Noord
- Uit de boekenlijst: 2 publicaties onder de aandacht
- de documentaire van de makers van 'Queen of the Sun': SEED is beschikbaar via 
- 24-3-2017 Toxicoloog Henk Tennekes neemt het op voor de bijen met veel tegenwerking
- Bayer zet de Europese Commissie onder zware druk ... en wat doet de Europese inwoner?
- Een nieuwe documentaire: Seeds of Time
- Verbod op verkoop Monsanto's Round-Up (in Frankrijk) ... en Nederland?
- boek: 'Bienenkiste, Korb und Einfachbeute' van Friedrich Pohl 
- 2 afleveringen van ZEMBLA: 'De moord op de honingbij' deel 1 en 2
- de regiogroepen en hun bereikbaarheid
 

Vroege Vogels - Gezoem in de Hoofdstad

Een klein item in Vrege Vogels zijn de honingbijen in de hoofdstad. Bekijk het stukje met imker Geert die ons de Amsterdamse bestuivers in 2 minuten laat zien 

Frankrijk gaat NEE zeggen tegen verlenging licentie glyfosaat/Roundup

Waarschijnlijk begin oktober gaat er gestemd worden over het voorstel van de EU om glyfosaat nog 10 jaar toe te laten. Dit ondanks wetenschappelijk bewijs dat nuttige insecten daar vergiftigingsverschijnselen van ondervinden. Nederland heeft geen standpunt (dat betekent: economie is belangrijker dan de gezondheid van mens, bodem, nuttige insecten en honingbijen). De macht van de industrie blijft erg groot. In Frankrijk breekt, als eerste Europese land na vele jaren, het verstand door. Hopelijk volgen er voldoende andere landen. 1 miljoen inwoners van de EU hadden binnen enkele maanden hun handtekening gezet onder een petitie tegen glyfosaat van Monsanto. Het artikel met verwijzingen naar de kritische TV-reportages van Zembla:  

Vlinderstichting en Floron reageren verontwaardigt over oproep LTO-Noord

Boeren zouden moeten klagen over het bermbeheer is de zienswijze vaan LTO-Noord. Ook reageert men niet op een oproep tot constructief gesprek. Lees het artikel en verbaas u over de houding van een vereniging die boeren zegt te vertegenwoordigen. In een bijeenkomst van 60 boeren (regulier en biologisch) dit voorjaar was ieder het er over eens. Als we zo doorgaan met telen zonder bodemvruchtbaarheid levert de bodem over 20 jaar niets meer op en is er hongersnood. Het artikel van Vlinderstichting en Floron: 

Uit de boekenlijst:

De Nederlandse vertaling van het boek over de Weissenseifener Hangkorf. Vertaling en bewerking naar de Nederlandse situatie met recensies van 7 imkers in Nederland over het bouwen van en ervaringen met deze bijzondere korf. Verantwoordelijk hiervoor zijn Alberthe Papma, Marij en Peter Lohman en het is een prachtig boekje geworden met veel illustraties.


De korf is ontwikkeld door Gunther Mancke (zie foto) die zich afvroeg waarom we een ei-vormig organisme in een kubieke kast doen? Dat had de imme vast niet zelf bedacht. Sindsdien heeft het bijenorganisme een huid (de kubieke kast), die een aanslag doet op haar weerbaarheid en vitaliteit. De behuizing, die wij praktische imkers hebben bedacht, is een van de 33 redenen waarom de bijen het moeilijk hebben. Er zijn al meer imkers die weer een roggestro-korf als bijenbehuizing op hun bijenstand willen plaatsen. Het aantal korfvlechtcursussen in de winter neemt dan ook geleidelijk toe. Prijs € 17,50. Bestellen kan via 

'Bienenkiste, Korb und Einfachbeuten' door Friedrich Pohl

Een boek over korfteelt en bijenhouden in de bijenkist, de toplattenkast, de Warrekast, in korven en in kasten met een ongedeelde ruimte

  In dit boek wordt het imkeren beschreven om de bijen zelf, hun plaats  in de natuur en de vreugde die men daaraan kan beleven.
 Het zwermen hoort er dan ook helemaal bij. Zo wordt het werken met  de zwermvangzak besproken en met foto's toegelicht. 
 Veel aandacht voor het korfimkeren, maar ook het eenvoudige imkeren  met de Bienenkiste, de TBH (Top Bar Hive - toplattenkast), de  Warrekast en de Golzbeute. Het zijn de imme-behuizingen die steeds  meer toegepast worden. Zeer veel foto's verduidelijken de tekst. De prijs is € 17,50.  Zie de bijgaande recensie voor meer informatie en de  bestelmogelijkheid 

 

 

 

Seed - The Untold story  

De documentaire van de makers van 'Queen of the Sun' is verschenen als DVD en is te bestellen voor € 24,50 via  Bekijk de trailer via:  

 

 

Toxicoloog Henk Tennekes neemt het op voor de bijen

Bij het doornemen van literatuur over bestrijdingsmiddelen kwam de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes in 2009 een publicatie tegen van de Spaanse ecotoxicoloog Francisco Sánchez-Bayo, die beschreef hoe de giftigheid van neonicotinoide insecticiden voor geleedpotigen (arthropoden) afhankelijk was van de blootstellingstijd. Toen Tennekes deze gegevens nader analyseerde, werd hem duidelijk dat het verband tussen het blootstellingsniveau en de tijd die verstrijkt totdat de giftige werking tot uiting komt, precies hetzelfde was als voor genotoxische (DNA-beschadigende) kankerverwekkende stoffen.
Lees meer hierover in dit onthutsende artikel: 
Op de website www.farmlandbirds.net staan een 1000-tal informatieve artikelen over bijen, maar ook over vogels, hommels, vlinders, bestrijdingsmiddelen etc. 

Oproep aan de Europese Commissie

Steeds meer, niet door de industrie betaald onderzoeken, hebben als conclusie dat de neonicotinoiden medeverantwoordelijk zijn voor de ernstige teruggang van de bijen. De Europese Commissie kan met de steun van de Europese burgers hopelijk de zware druk van de industrie weerstaan en een verstandig besluit nemen.

Nu kan de Europese Commissie de waarheid over de bijendodende pesticiden niet meer negeren. Een actuele longitudinale studie heeft opnieuw bevestigd dat de neonicotinoiden voor de ernstige teruggang van de bijenpopulatie medeverantwoordelijk is. 
Frankrijk heeft al het enige juiste gedaan en heeft tot een volledig verbod van het dodelijke pesticide besloten. 
De Europese Commissie bezwijkt vaak onder de zware druk van de industrie (in dit geval Bayer). Zij (wij) hebben nu opnieuw een mogelijkheid om tot een EU-breed verbod vann 3 neonicotinoiden te besluiten, maar de pesticide-lobby lijkt opnieuw meer macht te hebben dan de machthebbers zelf.

De feiten zijn eenduidig en de gevaren voor de bijen groeien alleen maar. Gaan de Europese burgers toezien hoe de Europese Commissie opnieuw buigt voor de economische belangen en de druk van dit al machtiger concern (een fusie met Monsanto is aanstaande)? Of zorgen wij er voor dat de Europese Commissie het voorbeeld van Frankrijk durft te volgen?

Bekend met de feiten? dan kunt u de petitie tekenen:  Maar vooraf kunt u zich ook op de hoogte stellen. Wat schrijft de EFSA:  Wat staat er in de Engelse The Guardian:  Wat in de Oostenrijkse Der Standard:  Wat in het Duitse Bild der Wissenschaft:  en wat in de NRC: . Wat dat laatste artikel betreft, is het goed te weten dat wetenschapper prof. Koos Biesmeijer, veelvuldig gevraagd Nederlands deskundige op het gebied van m.n. de wilde bijen, de coordinatie heeft van een meerjarig surveillance-onderzoek dat voor de helft door de industrie wordt betaald. Je moet dan als wetenschapper sterk in je eigen schoenen staan ten opzichte van je broodheren om objectief te blijven. Binnen het landelijke Bijenberaad was vanuit Greenpeace en BDimkers bezwaar tegen deze constructie, namelijk dat de industrie en de overheid samen dit onderzoek financieren. Dat is van tafel geveegd door de beslissende bijeenkomst van de kerngroep van het Bijenberaad niet door te laten gaan. Informatie over het surveillance onderzoek: 

Seeds of Time

Een documentaire over zaad-goed: 'Seeds of Time' van Sandy McLeod. Alle informatie staat op:  Deze documentaire is op de landelijke BDimkerdag op zaterdag 12 maart 2016 vertoond.

Verbod op Monsanto's RoundUp (in Frankrijk)

De Franse minister van Ecologie, Ségolène Rpyal, kondigde op 21 juni 2015 een verbod af op de verkoop van RoundUp (glyfosaat) voor consumenten en bedrijven. “Frankrijk moet in de aanval met betrekking tot het verbieden van pesticiden”, zei de minister op de Franse televisie. “ik heb tuincentra gevraagd om te stoppen met het plaatsen van herbiciden in de zelfbedieningsgangpaden”, voegde ze eraan toe . Volgens de VN is het middel waarschijnlijk kankerverwekkend.  

Vanaf november 2015 is het verboden RoundUp te gebruiken op verhardingen in Nederland. Gemeenten dienen vanaf dat moment andere vormen van onkruidbeheersing te gebruiken  De meest doordachte effectieve methode vond uw redactie bij het gebruik van heet water. Klik op de bij voor meer gifvrije informatie:  Ons enige belang overigens bij deze link is het behoud van insecten en honingbijen.

Gezamenlijk een (Weissenseifener-)hangkorf bouwen

In Vlaanderen worden tientallen Weissenseifener hangkorven gebouwd. Het initiatief van Henk Stolk om met een aantal gegadigden aan de bouw te beginnen waarbij alle materialen tegen kostprijs aangeschaft kunnen worden blijft actueel. Zie: 
 

 

Als vervolg op 'De moord op de honingbij deel I' werd in januari 2013 'De moord op de honingbij II' door de Vara op TV vertoond. Er is in 2 jaar tijd niet veel veranderd. De indringende documentaires tonen hoe de politici aan de hand lopen van wetenschappers die handelen in het belang van hun broodheer, de farmacie. Het ctgb (college voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden), gevestigd te Wageningen, geeft geen commentaar op simpele vragen waarop u en ik de antwoorden blijkbaar niet mogen weten. De beide documentaires zijn via 'uitzending gemist' te zien:

deel 1 van De moord op de honingbij (12 maart 2011): 

deel 2 van De moord op de honingbij (24 januari 2013): 

  

 de regiogroepen en hun bereikbaarheid