english - englishnederlands - dutch

Litteratur:

 

·”Ueber das Wesen der Bienen” föredrag om bin av Rudolf Steiner:
Finns också på engelska: Anthroposophic Press. For ordering the book:

Binas Visdom

Biodling på nygammalt sätt
Inspiration från äldre modeller av bikupor är åter i ropet, t.ex. Warré och TbH. Fler vill börja med biskötsel för att rädda de utrotningshotade bina. Naturlig biskötsel hävdar att människan har gjort för stora ingrepp i binas naturliga processer. Det är inte bara kortsiktigt konventionellt jordbruk med pesticider och ensidig växtodling som halverat antalet bin sedan mitten på förra seklet. Det är kanske framförallt den konventionella biodlingens egna metoder, som skapar obalanser. Det är egentligen inte bakterier, virus eller Varroakvalster som är problemet, de har alltid funnits, utan varför de tar överhanden.

Rudolf Steiner, den ekologiska odlingens anfader, varnade redan 1923 för denna utveckling, liksom Thür 1946 och Warré 1948. Vår tid har svårt att förstå Rudolf Steiners holistiska vetenskap, men hans respektfulla syn på biskötsel och människans förhållande till naturen i stort, är oerhört aktuell, oavsett om vi förstår hans metod. Erik Berrevoets guidar oss djupare och djupare in i Steiners sätt att tänka utifrån hans föredragsserie om biodling 1923. På ett oväntat, spännande och modernt sätt förstår vi mer och mer varför och hur vi måste vårda bin annorlunda, varför och hur vi måste leva i samklang med naturen. Boken ger därför riktlinjer för ”Omställning” i vidare bemärkelse, även om det centrala är praktiska råd inför framtidens moderna naturliga biskötsel.

 

  • Binas Wisdom, Erik Berrevoets: Biodling på nygammalt sätt Inspiration från äldre modeller av bikupor är åter i ropet, t.ex. Warré och TBH ... 

    Finns också på engelska: Wisdom of the Bees, principles for biodynamic beekeeping.
    Introduction and order-information: 

  • Lorenzen, Iwer Thor: Nature and Essence of the Honeybees
    An English translation is forthcoming

  • Ekologisk Radgivning: Publikationer