english - englishsvenska - swedish

Wat kan IK doen?

 

 • U kunt uw omgeving (tuin, straat, dorp, stad) verrijken met planten, struiken, bomen waar de bijen iets aan hebben qua stuifmeel, nectar en propolis. Het land verarmt, vooral de monoculturen van vele boeren zorgen voor bijenloze gebieden. Akkerranden ingezaaid met drachtplanten zal veel goed doen voor de bijen, andere insecten, vogels enz. Een mooi overzicht van meer dan 600 drachtplanten en -bomen die in ons land voor kleur, geur, nectar en stuifmeel zorgen kunt u bij ons bestellen. Van al deze planten staan bloeitijd, nectargehalte, stuifmeelgehalte, vaak de kleur van het stuifmeel etc. vermeld. Iets doen in de stad/ wijk/ regio? Een mooi voorbeeld is Zutphen: 
 • Koop biologische producten uit eigen land en vooral de eigen streek! Door deze te kopen ontstaan bloemrijke gebieden, -akkers en -tuinderijen, waar de honingbijen weer bestaansrecht krijgen. Vele BD-boeren hebben zelf een bijenstal en dat aantal breidt zich uit. Een mooi initiatief heeft Odin genomen ... 
 • U kunt imker worden. Er is een schrijnend tekort aan imkermannen en -vrouwen. De gemiddelde leeftijd in Nederland ligt ver boven de 65 jaar en het aantal imkers neemt in snel tempo af. Kijk onder het kopje activiteiten en geef u op voor de cursus of neem contact op met een van onze regiogroepen , zij kunnen u in contact brengen met een mogelijke bijen-vader of -moeder in uw omgeving.
 • U bent al imker; als imker kunt u zich aansluiten bij de groeiende groep imkers die meer bijenvriendelijk willen (leren) imkeren. Uw adres stuurt u dan naar info@bdimkers.nl en wij houden u op de hoogte van onze activiteiten. Ook kunt u zich aansluiten bij de ontmoetingen van imkers bij u in de regio . Al zijn wij geen vereniging en heffen wij geen contributie, wij vragen alleen uw betrokkenheid bij en /of inzet voor bijenvriendelijk of beter bijenwaardig imkeren en dat is anders dan we de afgelopen eeuw met bijen zijn omgegaan
 • We willen zo veel: imkers opleiden, lezingen geven, bijenstallen bouwen, een mooie website opzetten en uitbreiden, folders en boeken uitgeven en dat kost naast veel energie ook geld. Uw steun en eventueel legaat stimuleren ons onze taak met extra energie voort te zetten. U kunt daartoe contact met ons opnemen via of uw bijdrage rechtstreeks aan ons overmaken
 • U kunt een (kleine) bijdrage op onze rekening storten en daarmee onze mooie folder "Verwondering voor de Imme" bestellen en verspreiden.
  De kosten voor 8 folders zijn 8 euro inclusief de verzendkosten.
  25 folders heeft u voor 15 euro in huis; 100 folders voor 55 euro, maar meer mag ook.
  Als u dan tevens een e-mailtje stuurt naar met het adres waar de folders heen mogen en de naam van degene die het bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u de folders toesturen.
 • U kunt ook donateur worden van "de Bijentuin" die een unieke stal gebouwd hebben in Driebergen, nu bezig zijn met het aanleggen van het bijenbomenbos, maar voor de financiering ook afhankelijk zijn van vrienden. Wordt u vriend? 
 • U kunt de imkers in Vlaanderen ondersteunen door uw gift/donatie als sponsor van de cursussen. Daarmee houden we de kosten laag en zijn meer cursisten in staat de cursus bij te wonen wat de bijenstand in Vlaanderen weer ten goede komt. Alle informatie vind u in bijgaand document: 
 • Tenslotte kunt u ook (als u het niet meer nodig heeft) ons steunen door ons iets na te laten. 


Uw donatie komt via

een overboeking naar de Werkgroep BDimkers IBAN: NL86 INGB 0006 7229 97, BIC: INGB NL2A.

o.v.v. 'donatie BDimkerwerkgroep' of '........' bij de honingbijen terecht.

 

Alvast namens de bijen onze warme dank!

infra-roodbeeld van een bij die met haar borststuk warmte produceert