english - englishsvenska - swedish

Wat kan IK doen?

 

  • U kunt uw omgeving (tuin, straat, dorp, stad) verrijken met planten, struiken, bomen waar de bijen iets aan hebben qua stuifmeel, nectar en propolis. Het land verarmt, vooral de monoculturen van - nog altijd - veel boeren zorgen voor bijenloze, insectenloze en vogelarme gebieden. Blijvende akkerranden en strokenteelt ingezaaid met drachtplanten zal veel goed doen voor de bijen, andere nuttige insecten, vogels enz. Een mooi overzicht van meer dan 600 drachtplanten en -bomen die in ons land voor kleur, geur, nectar en stuifmeel zorgen kunt u bij ons bestellen. Van al deze planten staan bloeitijd, nectargehalte, stuifmeelgehalte, vaak de kleur van het stuifmeel etc. vermeld. Iets doen in de stad/ wijk/ regio? Een mooi voorbeeld is Zutphen: 
  • Koop biologische producten uit eigen land en vooral de eigen streek! Door deze te kopen ontstaan bloemrijke gebieden, -akkers en -tuinderijen, waar de honingbijen weer bestaansrecht krijgen. Vele BD-boeren hebben zelf een bijenstal en dat aantal breidt zich uit. Een mooi initiatief heeft Odin genomen ... 
  • U kunt imker worden. Er is een tekort aan jonge imkermannen en -vrouwen. De gemiddelde leeftijd in Nederland ligt nog altijd hoog, maar het aantal imkers neemt toe.
    Kijk onder het kopje activiteiten en geef u op voor de cursus of neem contact op met een van onze regiogroepen , zij kunnen u in contact brengen met een mogelijke bijen-vader of -moeder in uw omgeving.
  • U bent al imker; als imker kunt u zich aansluiten bij de groeiende groep imkers die meer bijenvriendelijk willen (leren) imkeren. Uw adres stuurt u dan naar info@bdimkers.nl en wij houden u op de hoogte van onze activiteiten. Ook kunt u zich aansluiten bij de ontmoetingen van imkers bij u in de regio . Al zijn wij geen vereniging en heffen wij geen contributie, wij vragen alleen uw betrokkenheid bij en/of inzet voor bijenvriendelijk - of beter, bijenwaardig - imkeren en dat is anders dan zoals we de afgelopen eeuw met bijen zijn omgegaan
  • We willen veel: imkers opleiden, lezingen geven, bijenstallen bouwen, een mooie website opzetten en uitbreiden, folders en boeken uitgeven en dat kost naast veel energie ook geld. Uw steun en eventueel legaat stimuleren ons onze taak met extra energie voort te zetten. U kunt daartoe contact met ons opnemen via of uw bijdrage rechtstreeks aan ons overmaken
  • U kunt donateur worden van "de Bijentuin" die een unieke stal gebouwd hebben in Driebergen, nu bezig zijn met het aanleggen van het bijenbomenbos, maar voor de financiering ook afhankelijk zijn van vrienden. Wordt u vriend? 
  • U kunt de imkers in Vlaanderen ondersteunen door uw gift/donatie als sponsor van de cursussen. Daarmee houden we de kosten laag en zijn meer cursisten in staat de cursus bij te wonen wat de bijenstand in Vlaanderen weer ten goede komt. Alle informatie vind u in bijgaand document: 
  • Tot slot: wij zijn afhankelijk van uw particuliere steun voor onze activiteiten met vrijwilligers. Wij heffen geen contributie, maar verzoeken de nieuwsdbrieflezers en zij die ons hoeden van de bijenaanspreekt om een jaarlijkse kleine bijdrage. Uw 15 euro (of meer) per jaar komt goed terecht. Wij en daarmee de bijen zijn blij met uw steun in de onze rug: 


Uw donatie komt via een overboeking naar de Werkgroep BDimkers 
IBAN: NL86 INGB 0006 7229 97    BIC: INGB NL2A.

o.v.v. 'donatie BDimkerwerkgroep' of een specifiek gewenst doel bij de honingbijen terecht.

 

Alvast namens de bijen onze warme dank!

infra-roodbeeld van een bij die met haar borststuk warmte produceert