english - englishsvenska - swedish

Publicaties

Boeken en folders

Boeken en folders zijn te bestellen per e-mail.
Een uitgebreide lijst is als pdf-document 
op te halen en te bekijken.

 

Publicatieserie "Voor de Bijen"

 1. Omschakelen - van gangbaar naar bijenwaardig imkeren
  18 aspecten van omschakeling worden behandeld
  op een weg naar bijenwaardig imkeren
 2. Omgaan met dracht & het maken van een drachtkalender
  Hoe de drachtarme periode te overbruggen? hoe bij te voeren?
 3. Natuurbouw in het Bijenvolk
  Onderzoek via het bouwraam. Wat is was? Hoe bouwen bijen eigenlijk? Veel praktische aanwijzingen en prachtige foto's van een bouwraam
 4. De immen zwermen
  Wat gaat aan het zwermen vooraf? Het afkomen van de zwerm. Hoe om te gaan met een zwerm? Het opzetten. Het kantraam. Wat doet het achtergebleven deel? Tot slot: de nazwerm
 5. Drachtbomen & Drachtplantenlijst (Latijn en Nederlands).
  Meer dan 600 soorten zowel vanuit het Nederlands als vanuit het Latijn toegankelijk met per soort een van de stuifmeelafgifte en nectarafgifte, de kleur van het stuifmeel en de bloeiperiode
 6. Op weg naar ... een weerbare bij (in voorbereiding)
  33 aspecten van imkeren naar de natuur en het wezen van de honingbij
 7. Goed zaaigoed ... een grote zorg
  De lezing van Rene Groenen maakte grote indruk op de BDimkerdag 2013. In 40 pagina's geeft Rene een volledig overzicht van wat er in de zaadteelt gaande is. Of er straks nog goed uitgangsmateriaal zal zijn voor biologische landbouw is afhankelijk van de kennis en handelswijze van de consument, de teler, de groothandel, de wetenschapper, de politicus en de imker. 
 8. Hommels houden en het maken van een nestkast
  Als het met de honingbijen goed gaat, dan zullen de wilde bijen, de hommels, de vlinders en andere insecten volgen. Ook de hommels ontberen steeds meer een goede nestmogelijkheid en goede dracht. Deze brochure is een hulp voor degene die hommels bestuderen via een nestkastje.
 9. De 9- en 13-raams Nederlandse natuurbouwkast
  Het ontstaan van en het imkeren met deze natuurbouwkast die speciaal voor de Nederlandse situatie ontwikkelt is vanuit de Duitse Einraumbeute

 10. Op weg naar het meesterschap BD-imkeren - Didactiek
  Een werkboek dat gebruiklt is tijdens de cursus voor docenten BDimkeren met als hoofdstukindeling: '1. Wie is de persoon die lesgeeft? - 2. Het ontwikkelen van een lessenserie - 3. didactische werkvormen - 4. het creeren van een leersituatie - 5. vakdidactische tips
   

  Bundelingen van lezingen op de landelijke imkerdagen

  (momenteel niet beschikbaar - eigen uitgave van Albert Muller)

  1. Voor het behoud van de bij (1980-1989),
   samengesteld door Albert Muller
  2. Wezenlijk (1980-1989),
   samengesteld door Albert Muller
    

Artikelen van Jan Saal

eerder verschenen in "Dynamisch Perspectief"

 Bijen in de lente

 Bijen bouwen

 Bijen als opruimers van de natuur

 Bijen en vormkrachten

Artikelen van Theo Georgiades

eerder verschenen als de serie "Bijengeheimen" in "Vruchtbare Aarde",
een reeks artikelen voor leek en imker.

 Niet iedereen wordt gestoken

 Het zwermen; de grote verhuizing

 Kerstnacht in de bijenstal

Bijen zijn goed op het balkon van een flat te houden

Instinct of bezieling

Bestaat biologische honing wel?

 De bij als huisdier

 Karel de Grote - bijenwas en bijengif

Ingezonden imkerbijdragen

 De mobiele telefoon en het gedrag van de bijen

 Bijen kunnen zonder manipulatie

 Jarenlang zwermen

 

Bijzondere uitgave fenomenologie

 Gerhard Jannink heeft een bijzonder boekje uitgegeven. De haalbij brengt u naar de recensie

 De korte video geeft een voorbeeldje van het beschrevene.