english - englishsvenska - swedish

Links-BB

Een korte film van 1 minuut op Imkerpedia (onder de beide foto's) laat zien hoe enthousiast de botanische krokussen bevlogen kunnen worden als het weer het toelaat. Het ene jaar is het koud en droog zoals in 2015. Een ander jaar is het voorjaar vochtig en warm en dat uit zich in hoe deze voorjaarsbloeiers bevlogen worden door de honingbijen. Het fragment dateert van 8 februari 2011 en 2 maart 2012:  

Drachtplanten

 • Drachtplanten op imkerpedia 
 • Uitgebreide drachtplantenlijst met mate van stuifmeel en nectar van de Imkerbond Zoersel    
 • www.drachtplanten.nl 
 • Een voorbeeld voor Nederland: Bluehende Landschaft. Hoe men in Duistland het landschap vanuit een breed gedragen netwerk weer tot bloei krijgt:  
 • Verspreidingsatlas van planten in Nederland: 

Wat vliegt er zoal op de bloemen in Nederland?

 • Overzicht van de hommels: 
 • Overzicht van de dagvlinders:  
 • Overzicht van wilde bijen:  
 • Overzicht van de honingbijen: 

Zaden - Advies e.d.

 • De bijenmakelaars, advies over landschapsbeheer geschikt voor bijen:  
 • BioDivers: De adviseur en leverancier van inheemse zaden voor alle typen landschap: berm, akkerrand, park, landgoed etc. Klanten zijn kleine en grote groenbeheerders. De zaden worden veelal geoogst in natuurgebieden na de jarenlange opbouw van een vertrouwensband met de eigenaren. Vandaar dat deze zaden geen keurmerk nodig hebben. Vakmanschap en liefde voor de inheemse plantengemeenschappen zijn de garantie voor kwaliteit en een vakkundige begeleiding in het hele proces om perceel/landschap te transformeren naar een rijke bloemenrijke biotoop voor insecten en honingbijen. 
 • De Bolderik, wilde bloemenzaden 
 • De GroenenHof: Het mogelijk enige zaadteeltbedrijf in Nederland voor zaadvaste rassen, waar vermeerderd en veredeld wordt vanuit een bijzondere visie. De website geeft veel informatie over de zorgelijke achtergronden van de zaadteelt 
 • De Groenen Hof verwijst naar Bingenheimer Saatgut voor kwalitatief zaaigoed in de tuinbouw 
 • Christall maakt de kwaliteit van bodem, compost, bloembollen, voedsel etc. zichtbaar mbv chromatografie en geeft advies in de agrarische sector.    
 • Team Ecosys, advies bij (omschakelen naar) ecologische landbouw:   

Onafhankelijke wetenschapppers en organisaties

 • De Universiteit Utrecht mbt bijensterfte:    
 • Toxicoloog Henk Tennekes:   en   
 • Studie Harvard University: Bestrijdingsmiddelen veroorzaken CCD. Insecticiden hebben een diepwerkende invloed op het bijenorganisme, vooral als er stapeling van verschillende insecticiden plaatsvindt. Daarnaast moet de werking van insecticiden over langere tijd in aanmerking worden genomen. Uit de bijgesloten publicatie van Harvard Univeristy in het blad 'Bulletin of Insectology' blijkt dat gezonde bijenvolken die in de zomer en herfst aan niet-dodelijke dosis van neonicotinoiden worden blootgesteld in de winter toch onderhevig zijn aan CCD - Colony Collapse Disorder oftewel de bijenverdwijnziekte  
 • Bollenboos, burgerinitiatief tegen gifspuiten   

Beeld en Geluid

 • KASSA Groen besteedde op 1 december aandacht aan de follow-up van het Greenpeace onderzoek. Alleen Intratuin schuift de goede kant op. De andere groenleveranciers verschuilen zich achter het CTGB - de instantie die de bestrijdingsmiddelen toelaat. Zoals een boer onlangs zei: 'Neem het ons boeren niet kwalijk, wij willen wel veranderen, maar de politiek en het CTGB zetten een kwalijke norm neer'.  Het fragment duurt ca. 8 minuten
   
 • TROS RADAR van 21 april 2014 zien hoeveel, vaak verboden, bestrijdingsmiddelen we als consumenten ongemerkt verspreiden als we vaste planten, bloemen of bloembollen kopen  ca. 15 minuten
   
 • ZEMBLA van 21 november 2013 'lelies met een luchtje' over een van de giftigste bloementeelten in Nederland en de gebrekkige bescherming van kinderen tegen het spuiten van bestrijdingsmiddelen  
 • Prof. dr. Ir. Pablo Tittonell – Feeding the World
  Farming Systems Ecology - Universiteit Wageningen, geeft een lezing van een klein half uur op het Studium Generale van de Universiteit Utrecht op 18 februari 2014. In heldere bewoordingen geeft hij aan dat, als we willen,  voor de hele wereldbevolking biologische voeding mogelijk en raadzaam is.  
  Vandana Shiva
  Indrukwekkende lezing van deze wereldwijd werkende ambassadrice van de biologische landbouw gehouden op 21 februari 2014 op de landbouwuniversiteit Wageningen:  
 • John D. Liu
  Green Gold – over het weer het groen maken van woestijnen – Engels gesproken en al 275.000 keer bekeken  
 • Henk Tennekes
  'De neonicotinoiden zullen een natuurramp veroorzaken'. Interview van een half uur door Cathalijne Zoete met Henk Tennekes, vooraanstaand onafhankelijk internationaal toxicloog  

  Interview door Jun Stoyer met Henk Tennekes en Tom Theobald, vooraanstaand onafhankelijk internationaal toxicoloog, over het verbieden van neonicotinoiden door de 2e kamer op 18 maart 2014 door een motie van de Partij voor de Dieren. Slechts 3 partijen stemden tegen: VVD, CDA en lijst Bontes  
 • Jeroen van der Sluijs
  Bollenboos, 28 september 2013, dag van de omwonende in Diever. Jeroen van der Sluijs van de universiteit Utrecht houdt er een lezing: 'Neonicotinoiden: risico's voor bijen (en mensen?)'. De handout van deze lezing is te bekijken. Schokkend is de tabel met de vergelijking van giftigheid van meestal toegelaten bestrijdingsmiddelen voor bijen, waarbij imidacloprid meer dan 7000 keer giftiger is dan DDT