english - englishsvenska - swedish

Keurmerken

Een beschouwing over keurmerken staat op deze pagina. De omschrijvingen veranderen bijna jaarlijks, maar we pogen deze pagina actueel te houden. Aan het eind van deze pagina een opsomming van de kenmerken van de bloembollen van Christall-BDimkers

Er zijn keurmerken voor bloemen en bloembollen. Als u biologisch geteelde bloemen of bloembollen verkiest, kunt u juist door deze keurmerken op het verkeerde been gezet worden. We zullen op deze pagina kort de keurmerken bespreken en maken/maakten daarbij gebruik van de informatie op de website van ‘milieu-centraal’: Voor nadere informatie kunt u deze site raadplegen:  echter de zoekterm 'bloembollen' geeft geen resultaten

Als u zich zorgen maakt over de situatie van de honingbijen, de vlinders, de hommels, de andere insecten, het oppervlaktewater, het grondwater, de vogelstand enz. zal het waarschijnlijk zo zijn dat u wilt dat uw aankoop gegarandeerd geen gif-achtergrond heeft. Met gif wordt bedoeld dat er met een of meer middelen uit de volgende categorieen is gewerkt bij de teelt: insecticiden, pesticiden (ook wel biociden genoemd), herbiciden en fungiciden.

De klant is koning is het gezegde en het is zinvol om de verkoper, de bloemist of de bloembollenleverancier over de liefst 100% biologische achtergrond van het gewenste te bevragen. Dan is het standaardantwoord dat de verkoper u wijst op het keurmerk. Bij de een geeft dat een veilig gevoel, een ander is meer kritisch. Laten we beginnen met het keurmerkenschema van Milieu-centraal te bekijken door de stuifmeeldragende bij aan te klikken:     

Lastig is nu dat potgrond en bloemen door elkaar staan. Opvallend is bovendien MPS A+ (de strengste MPS-norm) dit jaar (2016) net zo groen is als EKO. Toch zouden wij nooit MPS A+ voor de bijen adviseren. Er zijn geen absolute eisen en je kunt er ... op innemen dat er bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn want dat is immers toegelaten.
 MPS A+ betreft dus in ieder geval geen biologische/chemievrije teelt. Voorzichtigheid met het afgaan op de keurmerken is dus geboden.

De keurmerken op een rijtje met kort een beschrijving:

EKO-keurmerk – website:  

         Het enige keurmerk waarbij gegarandeerd wordt dat er geen gif is gebruikt. Dus geen pesticiden, fungiciden, insecticiden en herbiciden bij de teelt. 100% chemievrij/biologisch en veilig voor honingbijen, wilde bijen, vlinders, hommels, andere insecten en de hele keten zoals de vogels die daarachteraan komt. 

MilieuKeur - website:  
Milieukeur vereist van de bloembollenteelt dat het gangbare teelt betreft die de milieubelasting minimaal houdt door meststoffen en bestrijdingsmiddelen zo min mogelijk te gebruiken. Er zijn daarbij eisen gesteld aan watergebruik, lichthinder, afvalverwijdering, verpakkingsmateriaal en werkomstandigheden. Maar … het woord biologisch komt hier niet in voor. Sterker nog: zo men mag bijvoorbeeld 12,5 kilo bestrijdingsmiddelen per ha krokus gebruiken.. Dus verre van chemievrij/biologisch.

Max Havelaar/Fair Trade - website:  

         Hier is met name de handel en de prijsgarantie voor de teler van belang. Sommige bestrijdingsmiddelen mogen niet gebruikt worden. Meststoffen en bestrijdngsmiddelen worden zo min mogelijk gebruikt, maar wat dat inhoudt is niet omschreven. Dus niet chemievrij/biologisch.

Fair Flowers Fair Plants - website:  

         Een prachtige naam, maar wat het betekent is erg wollig omschreven: ‘duurzaam en eerlijk’. Het woord biologisch komt in de omschrijving in ieder geval niet voor. De teelt voldoet aan de MPS-A norm. Dus niet chemievrij/biologisch.

MPS A+, A, B en C - website:  

         MPS staat voor Milieu Programma Sierteelt. Het is in gebruik in meer dan 50 landen. MPS-A+ heeft de strengste milieueisen van de vier zo wordt beweerd. De site geeft hierover nauwelijks of geen informatie. De enige garantie: de bloembollen zijn gegarandeerd NIET biologisch/chemievrij geteelt

Made with Bioflora

         Het enige keurmerk naast EKO waarbij het woord biologisch voorkomt. 25% van de bloemen bestaat hier uit biologische bloemen en 75% MPS A+ normering. Dus 75% is niet chemievrij/biologisch, maar het is wel iets beter dan het boven genoemde. 

 

Biologische bloemen zijn te koop bij een zeer beperkt aantal bloemisterijen, sommige natuurvoedingswinkels en sommige pompstations. Verkooppunten vond u via de Biogids. Helaas is deze website verdwenen. 

  

Tot slot: Waar staat het bloembollenteam van ‘Christall-BDimkers’ voor?

Het chemievrije van Christall-BDimkers is geen officieel keurmerk. Wij hebben geen zin om veel geld neer te tellen voor een keurmerk dat niet voldoet aan onze normen. Als imkers willen we geen concessies doen om de bijen te .... We proberen met onze wensen voor de bijen/de immen een ideële stip aan de horizon te zetten. De biologische telers van wie wij de bloembollen sinds 2014 betrekken zijn met hart en ziel verbonden met hun grond en hun product. Enkelen zijn al tientallen jaren overtuigd van de biologische teelt, anderen enthousiast en vernieuwend zijn nog niet eens zo erg lang deze weg ingeslagen. Onze garanties (en toekomstwensen) op een rijtje:

·        Wij garanderen volledig gifvrije teelt van de bloembollen

·        Wij doen steeksproefgewijs een extra check op 500 residuen van bestrijdingsmiddelen (indien onze normen ten behoeve van het welzijn van insecten en honingbijen wordt overschreden zullen wij deze bloembollen niet verkopen, wat voor certificering ze ook hebben). In 2015 hebben we dan ook een, gelukkig klein, gedeelte van ons assortiment moeten afkeuren. We hebben de SKAL-gecertificeerde bollen teruggeroepen en de klanten kregen iets vervangends of hun geld terug

·        De telers van wie wij onze bollen betrekken gebruiken allen compost en hebben speciale aandacht voor de bodemvruchtbaarheid. Vaak worden groenbemesters geteeld

·        Geen van de telers van wie wij de bloembollen betrekken zet zijn land volledig onder water. Het bodemleven heeft onze bijzondere aandacht. Inundatie, het onder water zetten van percelen, doodt niet alleen de weerbarstige aaltjes, maar ook het volledige bodemleven  

·        De meeste telers van wie wij de bloembollen betrekken, gebruiken EM (Effectieve Micro-organismen), een vinding van prof. Terua Higa. EM wordt inmiddels wereldwijd toegepast, als stimulering, eventueel herstel, van het bodemleven en het reguleren van plagen. De kostprijs is wereldwijd aan banden gelegd, zo kan iedere boer wereldwijd van deze bevorderaar van bodemvruchtbaarheid gebruik maken. 

·        Rondfilterchromatografie volgens Ehrenfried Pfeiffer passen wij toe op de grond van de percelen, de compost en de bloembollen. Het is een eenvoudige, maar ook bewerkelijke, methode om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem en het bodemleven (een chemische analyse van de bodem geeft daar namelijk geen inzicht in). De interpretatie van de chroma’s is echter niet eenvoudig. Daar is een geschoolde blik voor nodig, maar geeft dan een beeld van doorluchting, waterhuishouding, organische kwaliteit en de vitaliteit van de bodem en het bodemleven. Jaarlijks organiseert Christall een of meerdere cursussen in deze rondfilterchromatografie.

·        Wij stimuleren de telers om verder te telen met de eigen geteelde producten. Door de grote vraag en variatie van aanbod is dit een verdere geleidelijke vorm van omschakeling. Bij de strengste certificering, SKAL, is het toegestaan om reguliere bollen te kopen, in de bio-grond te stoppen en het product gecertificeerd als SKAL te verkopen. Restanten van residuen komen bij deze bollen dan ook voor. 

·        En dan hopen wij nog twee methoden te introduceren die de kwaliteit van het product en de opbrengst kunnen verbeteren en vergroten. Deze beide methoden willen wij nog nader omschrijven en t.z.t. op de website van Christall voor ieder inzichtelijk en beschikbaar maken.

Voor antwoorden op uw vragen of een informatief gesprek kunt u contact met ons opnemen via info@christall.nl 

De keuze is aan u, de klant. De telers bewijzen dat een schone bloembollenteelt mogelijk is en voor hen ook rendabel kan zijn. Het insectenleven, de honingbijen, de vogels, het landschap en de mens zullen er baat bij hebben.