english - englishsvenska - swedish

Cursussen 

Het cursusseizoen loopt paralel met het bijenseizoen, namelijk vanaf medio maart tot en met september/oktober. Onderstaand de cursussen van het komend seizoen, ook als deze al gaande zijn.

U kunt zich bij de cursusleiders aanmelden voor de cursussen in 2018 of al in 2019.
Ook kunt u de agenda in de gaten houden voor ingelaste extra cursussen zoals introductiecursussen 'biodynamisch imkeren'.
Met vragen over de cursussen kunt u ons bereiken via:   

Index Cursussen in Nederland en Vlaanderen:
(sommige jaarlijks, andere (*) op basis van voldoende inschrijving)

Nederland 2018
- Theoriecursus 'Zorg voor de Bij' vanaf de laatste vrijdag in september in Breidablick in Middenbeemster (Noord-Holland)
- Intensieve gevorderdencursus najaar 2018 te Renkum/Wageningen - *

Nederland 2019
- Cursus imkeren op BD-grondslag in 2019 in Wittelte (Drenthe)
- Praktijkcursus 'Zorg voor de Bij'  
     vanaf maart 2019 Breidablick in Middenbeemster (Noord-Holland)
- basiscursussen BDimkeren:
     Zuid-Holland (Schipluiden)
     Noord-Brabant (Oostelbeers)
     Utrecht(Driebergen)
- BDimker-docentencursus te Renkum/Wageningen - *

Vlaanderen 2019

- cursus Bio-Dynamisch Imkeren nabij Leuven (Belgie)

 

 

Theoriecursus 'Zorg voor de Bij' in Noord-Holland bij Breidablick in Middenbeemster start eind september 2018:

Op de laatste vrijdag van september 2018 start naar eigen keuze overdag of 's avonds de theoriecursus 'Zorg voor de Bij'  in Middenbeemster (Noord-Holland) begeleidt door docenten Albert Muller en Arnoud Sap. Klik op de stuifmeelbij voor nadere informatie:  
U kunt zich aanmelden bij: 

 

In de gevorderdencursus najaar 2018 is nog plaats !

Deze cursus is altijd een feest met vaak ook internationale deelnemers, maar de voertaal is Nederlands. De opzet van een lang weekend zorgde voor een aantal zeer intense lezingen en interacties. Hiermee is meteen de basis gelegd voor komende gevorderdencursussen. Voorwaarde is tenminste 3 jaar ervaring met bijen.   

Indien u interesse heeft voor de komende cursus voor gevorderden kunt u zich aanmelden. Alle informatie vindt u door de stuifmeelbij aan te klikken: 


Uitgebreide basiscursus BD-imkeren in 2019 in Nederland te Renkum/Wageningen

Al meer dan 25 jaar wordt de "cursus BD-imkeren" gegeven, ooit opgezet en inhoud gegeven door Sieb Fontein en Albert Muller. De cursus is geschikt voor beginners die vanuit het oogpunt vanuit "het wezen van de imme" willen imkeren. De cursus is nooit hetzelfde en er wordt veel informatie gegeven. Dit is een van de redenen waarom vele imkers de cursus meerdere keren willen volgen, zelfs in opeenvolgende jaren.

De cursus is ook zeer geschikt als een gedegen aanvulling op/uitbreiding van de vele kortere introductie-/ omschakelings-cursussen die in bijna alle regio's worden gegeven. Ook gevorderde reguliere imkers en bijenteeltdocenten doen regelmatig met de cursus mee. Zeven docenten verzorgen in 2018 deze uitgebreide cursus. 
In totaal zijn er een 7-tal bijeenkomsten met theorie- en praktijkmodules die het bijenseizoen volgen. De cursus loopt van medio maart tot in september 2018. 
De eerste cursusdag is een zaterdag in april 2018 zijn.
Het oude programma van 2018 kunt u inzien door de stuifmeelbij aan te klikken:  

Opgeven voor de cursus in 2019 kunt u bij Albert Muller:   

Praktijkcursus 'Zorg voor de Bij' in Noord-Holland bij Breidablick in Middenbeemster start weer in maart 2019:

Maart 2019 start weer de de praktijkcursus 'Zorg voor de Bij'  in Middenbeemster (Noord-Holland) begeleidt door docenten Albert Muller en Arnoud Sap. Alle informatie (voorlopig nog van 2018):  
U kunt zich melden voor deze voorjaarscurus in 2019 bij: 

Op 7 april 2018 startte een basiscursus biodynamisch imkeren te Schipluiden (tussen Den Haag en Rotterdam) - bij initiatief Honeyhighway - door Odin-imker Jos Willems. Alle informatie is te vinden door de stuifmeelbij aan te klikken. Mogelijk heeft de cursus een vervolg in 2019 
 

14 april  2018 startte een basiscursus biodynamisch imkeren te Oostelbeers (tussen Tilburg en Eindhoven) door Odin-imker Jos Willems. Alle informatie is te vinden door de stuifmeelbij aan te klikken. Mogelijk heeft de cursus een vervolg in 2019 


21 april 2018  startte een basiscursus biodynamisch imkeren te Driebergen (tussen Utrecht en Arnhem) bij Kraaybeekerhof door Odin-imker Jos Willemse. Alle informatie is te vinden door de stuifmeelbij aan te klikken. Mogelijk heeft de cursus een vervolg in 2019 


BDimker-docentencursus te Renkum/Wageningen:

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tenminste de nodige jaren praktische ervaring hebben met het imkeren vanuit de uitgangspunten die de honingbijen zelf aangeven, de beginnnerscursus hebben gevolgd, en over de nodige achtergrondkennis beschikken of de bereidheid deze zich eigen te maken. 

Als u interesse heeft in de eerstvolgende docentencursus kunt u dat kenbaar maken via:  

Vlaanderen 2019

- jaarlijkse cursus Bio-Dynamisch Imkeren nabij Leuven (Belgie). Nadere curusinformatie voor Belgie via: 

 

 

Nadere cursusinformatie voor Nederland via:
 

Nadere curusinformatie voor Belgie via: