english - englishsvenska - swedish

 

Chemievrije bloembollen voor Bijen

dus geteeld zonder bestrijdingsmiddelen

 

Bestellen?

Ga naar de bestelpagina door op het plaatje te klikken: 

 

 

Dit jaar waren Christall & BDimkers voor de eerste keer aanwezig op de

"Dag van de Openbare Ruimte"

 

We stonden met drie personen op de beurs met een mooie stand en waren constant in gesprek met geinteresseerden. U kon bij ons uw kennis over bloembollen testen.

 

De prijswinnaars en de oplossing van de BioBloemBolKennistest ? Klik op het plaatje hierboven
 

 

U kon ons aanspreken over onze testmethodes: controle op meer dan 500 chemische residuen, chromatografie en stijgbeelden. Maar ook informeerden wij u desgevraagd over het belang van de honingbijen, de zogenaamde concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen, de zogenaamde noodzaak van bestrijding en meer imker- en bijenvraagstukken. 


Download onze brochure door te klikken op de wolzwever hierboven

Het is voor onze honingbijen wezenlijk dat er het hele seizoen door dracht in de vorm van stuifmeel en nectar is. In het vroegste voorjaar is vooral het stuifmeel de basis voor de opbouw van het hele bijenorganisme. Tot de eerste drachtplanten behoren dan de voorjaarsbloeiers zoals bijvoorbeeld sneeuwklokje, krokusen en sterhyacintjes, later gevolgd door de wilg e.a. Deze voorjaarsbloembolletjes zijn ook van belang voor andere nectar- en stuifmeelzoekers zoals wilde bijtjes, hommels en vlinders. Maar juist in de bollenteelt worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt bij 99,9% van de telers en deze bestrijdingsmiddelen dringen later door tot in het stuifmeel en de nectar. Slechts 1 op de 1000 bloembolletjes is zonder bestrijdingsmiddelen geteeld.

Reden genoeg om er voor te zorgen dat er chemie-vrij geteelde bloembolletjes beschikbaar zijn voor de honingbijen via imkers, hoveniers, groenbeheerders van gemeenten, landgoederen, rijkswaterstaat en anderen. Met bijna alle biologische bloembollentelers in Nederland, een exporteur en een klein imkerteam gaan we er nu voor het derde jaar voor zorgen dat deze chemie-vrij geteelde bloembollen voor de honingbijen, wilde bijen, vlinders, hommels & co beschikbaar zijn.

Alle biologische bloembollentelers waarvan wij de bollen selecteren zijn SKAL-gecertificeerd. Maar een SKAL-certificaat is voor ons echter onvoldoende, ook al is dit momenteel het enige keurmerk voor chemie-vrije teelt. Met enkele biologische telers gaan we nog heel wat stappen verder: Als er bijvoorbeeld geen eigen uitgangsmateriaal (bloembollen van vorig jaar) beschikbaar zijn, mag de teler gangbare (niet ontsmette) bloembollen kopen, ze in de biologische grond stoppen en bij oogst biologisch noemen en de SKAL-certificering daarvoor gebruiken. Ook mag de grond onder water gezet worden om o.a. aaltjes te doden, waarbij het hele bodemleven dood gaat. Het doden van het bodemleven is voor ons niet verenigbaar met biologisch telen. Biologisch betreft volgens Van Dale, 'levende wezens in de ruimste zin van het woord'. Daarnaast testen wij alle  partijen bloembollen op een 500-tal residuen van bestrijdingsmiddelen/insecticiden omdat ook via het oppervlaktewater en de wind (het driften en opdampen) deze middelen verspreid worden. In 2014 hebben we al onze SKAL-gecertificeerde bloembollen getest en toch enkele minder gebruikelijke soorten afgekeurd om alle risico's voor de bijen te vermijden. Gelukkig betrof dat bij onze SKAL-gecertificeerde bloembollen maar een paar procent van de totale oogst. In 2015 was de kwaliteit verbeterd en hebben we geen soorten hoeven af te keuren. De mooiste methode om de bloembollen op kwaliteit te testen is via de rondfilter-chromatografie-methode van Ehrenfried Pfeiffer. Het aldus zichtbaar maken van de kwaliteit van grond, compost en bloembollen laat zien op welk gebied er nog meer aan kwaliteitsverbetering te winnen is. Daarnaast bieden we nog twee mogelijkheden aan om de kwaliteit van bodem en bloembollen verder te verbeteren.