english - englishsvenska - swedish

Activiteiten

 

 • Landelijke BD-imkerdag

  Jaarlijks is er een landelijke bijeenkomst van BD-imkers. De dag staat in het teken van lezingen over wezenlijke aspecten van de Imme, een uitgebreide plantentafel, een boekentafel, de mogelijkheid tot elkaar ontmoeten. Imkers uit België, Duitsland en soms van veel verder nemen de moeite om dit mee te maken. De bijeenkomst is openbaar. Alle activiteiten staan op de Agenda vermeld. Rechtstreekse informatie over de jaarlijkse imkerdag krijgt u door op de stuifmeel-haalbij te klikken 
 • Regiogroepen

  In 2009 zijn we vanwege de enorme toeloop van imkers met regiogroepen gestart. Imkers en belangstellenden, beginners en ervaren imkers kunnen zich aansluiten bij een regiogroep in de buurt. Een overzicht van de regiogroepen is hier te vinden.
 • Cursus

  Zes zaterdagbijeenkomsten van eind maart tot eind augustus, door het bijenjaar heen, vormen de cursus. De ochtend zijn er een tweetal lezingen dan volgt er een gezamelijke lunch en daarna gaan we naar de bijen voor de practische benadering. Meestal is het een cursus voor beginners en soms voor gevorderden. Ook zijn er korte introductiecursussen, zie daarvoor de Agenda  of de pagina Actueel: 

 • Werkgroep

  In de 70-er jaren van vorige eeuw waren twee kleine imkerstudiegroepen actief. De een in Haarlem bij Piet van Houwelingen. De ander in Rhenen bij Sieb Fontein. In 1979 is door Sieb Fontein (1914-1993) de BD-imkerwerkgroep gevormd. Hij was zich bewust van de grote bedreiging die de moderne/reguliere kunstmatige bijenteelt voor de bijen is. Het werk van Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van de anthroposophia, was zijn inspiratiebron. In de voordrachtcyclus "De Bijen" gaf Steiner in 1923 aan dat de vreugde omtrent de kunstmatige bijenteelt, die rond 1908-1912 begon, geen 100 jaar zou duren. Inmiddels is het zover en is wereldwijd duidelijk dat het de honingbijen niet goed gaat. De reden daarvan wordt nog nauwelijks begrepen en wordt aan allerlei externe factoren toegeschreven.

  In de lezingencyclus "De Bijen" spreekt Rudolf Steiner tot de arbeiders aan het Goetheanum over de taak van de bijen in de mensheids- en aardeontwikkeling, die al zichtbaar is in oude cultuurperioden. Als imkerwerkgroep zien wij het als onze taak deze impuls en haar achtergonden te onderzoeken en naar de praktijk van het imkeren te vertalen, opdat de vitaliteit van het bijenorganisme versterkt wordt en hun toekomst veilig gesteld.

  De imkerwerkgroep doet daartoe het volgende:
 1. Het organiseren/opzetten van regionale, landelijke en internationale studie-, sociale- en werkbijeenkomsten
 2. Het organiseren van een jaarlijkse cursus voor beginners en onregelmatig voor gevorderden
 3. Het verzamelen van historische en actuele wezenlijke kennis en inzichten omtrent de bijen
 4. Het beschikbaar maken van kennis, begrip en ervaring rond het wezen van de imme via publicaties van folders en boeken, het geven van lezingen en cursussen, het realiseren van deze website, het ondersteunen van bijenvriendelijke initiatieven in binnen- en buitenland etc. etc. etc. 
 5. Onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid staat voorop. We willen niet afhankelijk zijn van subsidies. Schenkingen, legaten, fondsen kunnen onze werkzaamheid ondersteunen. Wie deze mogelijkheid ziet om de honingbijen te ondersteunen wordt uitgenodigd om de eerstevolgende stuifmeelbij aan te klikken.